บัมคิว มีอะไรใหม่

บัมคิว มีอะไรใหม่

บัมคิว
มีอะไรใหม่

โฆษณา สินค้าและบริการของท่าน กับระบบของ บัมคิว


โฆษณา สินค้า
และบริการของท่าน
กับระบบของ
บัมคิว


โฆษณา สินค้า
และบริการของท่าน
กับระบบของ
บัมคิว

โฆษณา สินค้า
และบริการของท่าน
กับระบบของ

บัมคิว

    วันนี้ท่านสามารถลงโฆษณาผ่านระบบของบัมคิวไปแสดงบนหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ทั่วทั้งอินเตอร์เน็ตประเทศไทยในราคาประหยัด และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย โดยมีผู้ดูแลบริหารจัดการการโฆษณาระดับมืออาชีพให้ท่าน    ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนา ทำให้เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน จึงเข้าถึงกันได้ง่ายและรวดเร็วเหมือนย่อโลกไว้ในมือ สำหรับการโฆษณา, การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่, การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร จึงเป็นการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ระหว่างผู้ลงโฆษณาและผู้ชมโฆษณา
ลงโฆษณากับ บัมคิว


ลงโฆษณากับ
บัมคิวValued for Your Adsผู้เผยแพร่โฆษณา


Let’s Join Our Network and Move Forward Together

    สื่อโฆษณาบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบข้อความ และมัลติมีเดีย กระจายโฆษณาสู่เว็บไซต์ต่างๆ ด้วยรูปลักษณ์ โฆษณาที่ทันสมัย ป้ายโฆษณารองรับและแสดงผลได้บนทุก อุปกรณ์มีระบบที่ก้าวทันเทคโนโลยี แคมเปญโฆษณาที่ส่งไป แสดงบนหน้าเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณาเน้นตามหลักการ การโฆษณาและส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีให้เว็บไซต์