รู้จักกับบัมคิว

รู้จักกับบัมคิว

รู้จักกับบัมคิว

รู้จักกับบัมคิว
บัมคิว มีอะไรใหม่

บัมคิว มีอะไรใหม่

บัมคิว
มีอะไรใหม่

โฆษณา สินค้าและบริการของท่าน กับระบบของ บัมคิว


โฆษณา สินค้า
และบริการของท่าน
กับระบบของ
บัมคิว


โฆษณา สินค้า
และบริการของท่าน
กับระบบของ
บัมคิว

โฆษณา สินค้า
และบริการของท่าน
กับระบบของ

บัมคิว

    วันนี้ท่านสามารถลงโฆษณาผ่านระบบของบัมคิวไปแสดงบนหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ทั่วทั้งอินเตอร์เน็ตประเทศไทยในราคาประหยัด และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย โดยมีผู้ดูแลบริหารจัดการการโฆษณาระดับมืออาชีพให้ท่าน

คุณสมบัติและ ข้อดี ของ ระบบโฆษณา
ของบัมคิว มีดังนี้


คุณสมบัติและ ข้อดี ของ ระบบโฆษณา
ของบัมคิว มีดังนี้


คุณสมบัติและ ข้อดี
ของ ระบบโฆษณา
ของบัมคิว มีดังนี้


คุณสมบัติ
และ ข้อดี ของ ระบบโฆษณา
ของบัมคิว มีดังนี้

    ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนา ทำให้เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน จึงเข้าถึงกันได้ง่ายและรวดเร็วเหมือนย่อโลกไว้ในมือ สำหรับการโฆษณา, การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่, การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร จึงเป็นการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ระหว่างผู้ลงโฆษณาและผู้ชมโฆษณากระจายโฆษณาทั่วทุกเว็บไซต์อย่างยุติธรรม
คิดค่าโฆษณาเป็นคลิก
สามารถกำหนดงบประมาณที่จะใช้จ่ายได้
ลงโฆษณาได้ทั้งแบบข้อความและมัลติมีเดีย
เปิด/ปิด การแสดงโฆษณาได้ทุกเมื่อ
มีระบบแคมเปญและตัวโฆษณาที่ยืดหยุ่น
มีรายงานที่ละเอียดชัดเจนและโปร่งใส
มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษา


มี เว็บไซต์ แล้วต้องการ สร้างรายได้ จากการโฆษณา


มี เว็บไซต์
แล้วต้องการ
สร้างรายได้
จากการโฆษณา


    บัมคิวขอเรียนเชิญเว็บมาสเตอร์, เจ้าของเว็บไซต์ตลอดจนนักเขียนบล็อกเข้าร่วมเป็นผู้เผยแพร่โฆษณากับบัมคิวโดยบัมคิวมี ระบบบริหารจัดการโฆษณา
ที่ได้มาตรฐาน มีระบบการทำงานที่ชัดเจน ซื่อสัตย์และโปร่งใสพร้อมเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการทำงานของระบบอยู่ตลอดเวลา

กระจายโฆษณาทั่วทุกเว็บไซต์อย่างยุติธรรม
สามารถกำหนดโซนภายในเว็บไซต์เพื่อประเมินผลได้
จำนวนตำแหน่งในการวางป้ายโฆษณาที่มากกว่า
มีรายงานที่ละเอียดและโปร่งใส
รับรายได้เมื่อครบ 200 บาท จ่ายทุกวันศุกร์
รับรายได้โดยการโอนเข้าบัญชีหรือเช็คเข้าบัญชี
มีเจ้าหน้าที่ค่อยช่วยเหลือให้คำปรึกษา