ผู้ลงโฆษณา

ผู้ลงโฆษณา

ผู้ลงโฆษณา

ผู้ลงโฆษณา


คุณสมบัติเด่นของบัมคิวกระจาย โฆษณาผลิตภัณฑ์ "แบรนด์ของท่าน" ของ www.เว็บไซต์ของท่าน.com สู่อินเตอร์เน็ตขั้นตอนการโฆษณา


รายงานและการวิเคราะห์


รายงานมีทั้งหมด 4 ส่วน
รายงานการคลิกอย่างละเอียด
รายงานการคลิกล่าสุด
วิเคราะห์การคลิก
รายงานทางอีเมล์

วิเคราะห์การคลิก
แคมเปญโดยรวมทั้งหมด
สถิติรายวัน (ย้อนหลัง 15 วัน)
สถิติรายเดือน (ย้อนหลัง 6 เดือน)

รายงานการคลิกล่าสุด
รายงานข้อมูลเชิงลึก ล่าสุด 1,000 คลิก

รายงานการคลิกอย่างละเอียด
กราฟแสดงสถิติโดยรวมทั้งหมด
แสดงสถิติการแสดง/รายเดือน
แสดงสถิติการแสดง/รายวัน

รายงานทางอีเมล์
รายงานประจำวัน
รายงานประจำสัปดาห์
รายงานประจำเดือน
รายงานประจำปี


รายงานมีทั้งหมด 4 ส่วน

รายงานการคลิกอย่างละเอียด
รายงานการคลิกล่าสุด
วิเคราะห์การคลิก
รายงานทางอีเมล์


วิเคราะห์การคลิก

แคมเปญโดยรวมทั้งหมด
สถิติรายวัน (ย้อนหลัง 15 วัน)
สถิติรายเดือน (ย้อนหลัง 6 เดือน)รายงานการคลิกล่าสุด

รายงานข้อมูลเชิงลึก ล่าสุด 1,000 คลิกรายงานการคลิกอย่างละเอียด

กราฟแสดงสถิติโดยรวมทั้งหมด
แสดงสถิติการแสดง/รายเดือน
แสดงสถิติการแสดง/รายวันรายงานทางอีเมล์

รายงานประจำวัน
รายงานประจำสัปดาห์
รายงานประจำเดือน
รายงานประจำปีประเภทของป้ายโฆษณา ?


โฆษณาประเภท ข้อความ

งบประมาณเริ่มต้น 10 บาท/วัน
กระจายโฆษณา ข้อความ ไปยังเว็บไซต์ทั่วทั้งอินเตอร์เน็ต
มีผู้เห็นข้อความโฆษณาของท่านเป็นจำนวนมากและทุกอุปกรณ์
มีผู้คลิกโฆษณาเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านเป็นจำนวนที่มากขึ้น

โฆษณาประเภท มัลติมีเดีย

งบประมาณเริ่มต้น 100 บาท/วัน
กระจายโฆษณาป้าย มัลติมีเดีย ไปยังเว็บไซต์ทั่วทั้งอินเตอร์เน็ต
มีผู้เห็นโฆษณา, ตราสินค้า, บรรจุภัณฑ์และภาพสินค้าของท่านเป็นจำนวนมากและทุกอุปกรณ์
มีผู้จดจำตราสินค้าและคลิกโฆษณาเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านเป็นจำนวนที่มากขึ้น
ทำไมต้องลงโฆษณากับระบบบัมคิว ?เว็บไซต์ผู้เผยแพร่โฆษณาของบัมคิว มีจำนวนมากและครอบคลุมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทุกกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทย ซึ่งเว็บไซต์ที่มีจำนวนครั้งที่แสดงป้ายโฆษณาจำนวนมากที่สุด ในเครือข่ายคือกลุ่ม บันเทิง/ข่าวสาร/วาไรตี้/ดูหนัง/ฟังเพลง
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตนั่นหมายถึงมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในทุกเพศทุกวัยเห็นป้ายโฆษณาของบัมคิว


มีเครือข่ายเว็บไซต์จำนวนมากที่ติดป้ายโฆษณาของบัมคิว
คิดค่าโฆษณาแบบจ่ายเมื่อมีคนคลิกป้ายโฆษณา (ไม่คิดค่าแสดงป้ายและไม่เสียรายเดือน)
ราคาคงที่ ชำระเงินหนึ่งครั้ง มีอายุการใช้งานสูงสุด 1 ปี
มีระบบป้องกันการคลิกซ้ำ พร้อมรายงาน Unique IP ของผู้คลิกในแต่ละวัน
เปิด/ปิดหยุดพักชั่วคราว การแสดงโฆษณาได้ทุกเมื่อ
ใช้งานง่าย สามารถสร้างตัวโฆษณาแบบ ข้อความและมัลติมีเดีย ได้ด้วยตัวท่านเอง
สามารถสร้างการรับรู้และอารมณ์ร่วมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่โฆษณาได้ดี
เพิ่มการมองเห็นและจดจำตราสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและตรงกับความต้องการ
งบโฆษณาไม่บานปลาย โดยจำกัดงบต่อวันได้