ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม
บริษัท บัมคิว (ประเทศไทย) จำกัด
51/3 อาคารวิภาวดีทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 3
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900


หมายเลขทะเบียนพานิชย์ 0105551057681
โทรศัพท์: 02-561-5516
(จ.-ศ. 9:00-17:00 น.)
โทรสาร: 02-561-5364 (อัตโนมัติ 24 ชม.)
อีเมล์: info@bumq.com