คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน        ป้ายตัวโฆษณาของบัมคิว มี 8 ขนาดให้เลือก เพื่อวางลงบนพื้นที่และตำแหน่งในเว็บไซต์ผู้เผยแพร่โฆษณาได้ตามความเหมาะสม
ซึ่งแบ่งประเภทของโฆษณาได้ 2 ประเภทคือ

1. ตัวโฆษณาแบบข้อความ
2. ตัวโฆษณาแบบมัลติมีเดีย (JPG, GIF, HTML5)

แบนเนอร์ใหญ่ (728 x 90)


แบนเนอร์ (468 x 60)


สี่เหลี่ยมเล็ก (200 x 200)


สี่เหลี่ยม (250 x 250)


สี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็ก (300 x 250)


สี่เหลี่ยมผืนผ้า (336 x 280)


แนวตั้งใหญ่ (160 x 600)


แนวตั้ง (120 x 600)


 

แบนเนอร์ใหญ่ (728 x 90)แบนเนอร์ (468 x 60)สี่เหลี่ยมเล็ก (200 x 200)สี่เหลี่ยม (250 x 250)สี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็ก (300 x 250)สี่เหลี่ยมผืนผ้า (336 x 280)แนวตั้งใหญ่ (160 x 600)แนวตั้ง (120 x 600)