คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน        บัมคิวและสมาชิกของบัมคิวต้องถือปฏิบัติตามแนวทางนโยบายการโฆษณา เพื่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียม ลดความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน และ ปกป้องผู้ที่อยู่ในฐานะลูกค้า โดยบัมคิวขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข นโยบายนี้ได้ เพื่อความเหมาะสมกับสถานะการณ์และกาลเวลา และ หากมีผู้เสียหายที่เกิดจาก การละเมิดนโยบายการโฆษณานี้ ผู้ที่ก่อความเสียหายจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นแต่เพียงผู้เดียว
- ต้องสามารถอ่านออกได้ ด้วยภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ และ ถูกต้องตามหลักการการโฆษณา
- ต้องไม่มี การสื่อความหมาย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่ละเมิดกฎหมายของประเทศไทย
- ต้องไม่มี ข้อความที่ ไม่สุภาพ หรือ อ้างถึงผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ต้องไม่มี ข้อความที่ ระบุตัวตนหรือที่อยู่ที่ติดต่อได้ เช่น ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ เป็นต้น
- ต้องไม่เป็น การสื่อความหมายถึงสินค้าหรือบริการอื่น ที่ไม่ใช่สิ่งที่ท่านกำลังต้องการโฆษณาอยู่
- ตัวโฆษณาและข้อความโฆษณา จะต้องถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของบัมคิว ก่อนออกเผยแพร่
- ผู้ลงโฆษณาที่ลงโฆษณาด้วยตัวโฆษณาแบบมัลติมีเดียต้องจัดทำป้ายโฆษณาให้ครบทุกขนาดป้ายโฆษณา
- ในหนึ่งหน้าเว็บเพจ สามารถ วางป้ายโฆษณาได้ 20 ตำแหน่ง
- องค์ประกอบบนเว็บเพจต้องไม่บังส่วนใดๆ ของป้ายโฆษณา และ ป้ายโฆษณาต้องไม่บังส่วนใดๆของเว็บเพจ
- ต้องวางป้ายโฆษณาไว้ที่หน้าแรกและภายในเว็บไซต์ที่เพิ่มไว้ใน ระบบบริหารจัดการ
- ต้องไม่สนับสนุน ให้ผู้ชมเว็บไซต์ คลิกที่ป้ายโฆษณา โดยใช้ข้อความเช่น "คลิกที่โฆษณา"
"สนับสนุนเรา" "เยี่ยมชมลิงก์เหล่านี้" "เว็บไซต์ที่โปรดปราน" หรือข้อความอื่นๆ ที่คล้ายกัน
- ต้องไม่วางป้ายโฆษณาในหน้าเว็บเพจที่ไม่เป็นสาธารณะ หรือ บุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้เช่น มีระบบสมาชิกแต่ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปสมัครสมาชิก
- สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมเว็บไซต์ไปที่ป้ายโฆษณาได้ โดยใช้ลูกศรหรือลูกเล่นด้านกราฟิกอื่นๆ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และ/หรือ สื่อความหมายผิดๆ
- ไม่อนุญาตให้แสดงป้ายในตำแหน่ง ป๊อปอัป(Popup), ป๊อปอันเดอร์(Popunder) และ โฟลทติ้ง(Floating) หรือในเนื้อหาอีเมล์(Email) หรือบนแอพพลิเคชั่น(Application)
- ป้ายโฆษณาต้องไม่อยู่ในตำแหน่งที่อาจทำให้เกิดการคลิกผิดหรือคลิกพลาดจากผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น วางไว้ใกล้แบบฟอร์มที่มีปุ่ม Submit, OK, Download, Next, Back ฯลฯ หรือ วางไว้ใกล้กับแฟรชเกมส์ ที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวของเมาส์ในการเล่น, ห้องสนทนาที่เป็นแฟรช ฯลฯ ที่อาจหวังผลจากการคลิกผิดพลาดได้
ระบบจะคิดโฆษณาและจะจ่ายรายได้ให้ก็ต่อเมื่อ ผู้ชมเว็บไซต์คลิกที่ตัวโฆษณาของผู้ลงโฆษณา ที่ติดอยู่บนเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณา โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- ผู้คลิก ต้องใช้ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่สามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้คลิกนั้นไม่ได้คลิกโฆษณาซ้ำๆกัน
- ผู้คลิก ต้อง เปิดการใช้งาน Cookie และ JavaScript
- ผู้คลิก ต้องไม่ใช้ อินเตอร์เน็ต และ/หรือ พร็อกซี่ ที่มีการเปลี่ยน IP ไปเรื่อยๆ
- ผู้คลิก ต้องเป็น ผู้ที่ชมและอ่านข้อความโฆษณาก่อนการคลิก และ ไม่เกิดจากการคลิกที่ผิดหรือคลิกที่พลาด
- ผู้คลิก ต้องเป็น มนุษย์ ไม่ใช่ ระบบหรือโปรแกรมช่วยคลิก หรือ โปรแกรมอื่นๆที่คล้ายกัน
- ผู้คลิก ต้องเป็นผู้ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในเขตประเทศไทย หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานภาษาไทยได้
- ผู้คลิก ต้องไม่ใช่ สมาชิกที่เป็นผู้เผยแพร่โฆษณา
- ความรุนแรง ไม่สุภาพ มีการเหยียดเชื้อชาติหรือต่อต้านบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรใดๆ
- ภาพอนาจาร ภาพเปลือยหรือเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
- เนื้อหาการเจาะระบบ/การแคร็ก
- ยาผิดกฎหมายและยาที่ห้ามครอบครอง
- เนื้อหาที่เกี่ยวกับการพนันหรือคาสิโน
- การขายหรือการส่งเสริมการขายอาวุธหรือกระสุน เช่น อาวุธปืน มีดต่อสู้ เครื่องช็อตด้วยไฟฟ้า
- การขายหรือการส่งเสริมการขายเบียร์หรือสุรา
- การขายหรือการส่งเสริมการขายยาสูบ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ
- การขายหรือการส่งเสริมการขายยาที่ต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์
- การขายหรือการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่ลอกเลียนแบบจากสินค้าผู้ออกแบบ
- การขายหรือการแจกจ่ายวิทยานิพนธ์หรือเรียงความของนักศึกษา
- เนื้อหาอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย สนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือ ละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของผู้อื่น ตามกฎหมายของประเทศไทย