คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน        บัมคิวเคารพความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของสมาชิกในการทำธุรกรรมและทำรายการ ทั้งภายในและภายนอกระบบ ของบัมคิว โดยกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิกดังนี้
- ข้อมูลรายบุคคลที่อยู่ภายในระบบของบัมคิว จะไม่ถูกเปิดเผยโดยตั้งใจเป็นรายบุคคล ยกเว้น เป็นคำสั่งศาล หรือ กับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ส่วนกรณีอื่นๆจะเปิดเผยเป็นสถิติเท่านั้น
- Cookies ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเป็นเพียง Cookies เพื่อตรวจสอบ การเข้าชม ที่มาจากป้ายโฆษณาและการคลิกป้ายโฆษณา เท่านั้น
- สิ่งที่บัมคิว เก็บเอาไว้เมื่อผู้ใช้หรือสมาชิกเข้ามาใช้บริการใดๆของ บัมคิว มีเพียง IP Address, Host หรือ Proxy หรือ ISP ,วันเดือนปี,เวลา, URL ปัจจุบัน และ URL ก่อนหน้า เท่านั้น
- การตั้งค่าและการทำรายการที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยน อีเมล์, รหัสผ่าน, ชื่อนิติบุคคล เป็นต้น สมาชิกต้องทำรายการด้วยตนเองภายในระบบ ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถทำรายการเองได้ สมาชิกต้องทำรายการด้วยเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
- การตั้งค่าและการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น การตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล ผู้รับรายได้, หมายเลขบัญชีและธนาคารของผู้รับรายได้ สมาชิกต้องทำรายการด้วยเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
- เจ้าหน้าที่ของบัมคิว ไม่มีการสอบถาม และ ท่านต้องไม่แจ้ง รหัสผ่าน, หมายเลขด้านหน้าบัตรเครดิตครบทั้ง 16 หลัก และ หมายเลข CVV 3 หลัก ด้านหลังบัตรเครดิต จาก เจ้าหน้าที่ และ จากท่าน ในทุกกรณี (ยกเว้นกรณีที่ประสบปัญหา เจ้าหน้าที่จะเป็นฝ่ายแจ้ง 4 หมายเลขสุดท้ายด้านหน้าบัตรเครดิต เพื่อการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเท่านั้น)