ผู้เผยแพร่โฆษณา

ผู้เผยแพร่โฆษณา

ผู้เผยแพร่โฆษณา

ผู้เผยแพร่โฆษณา


โฆษณามาจากไหน? แสดงอย่างไร?

โฆษณา
มาจากไหน?
แสดงอย่างไร?


        แคมเปญโฆษณาที่ส่งไปแสดงบนหน้าเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณา มาจากการลงโฆษณาของผู้ลงโฆษณา โดยระบบจะตรวจจับเนื้อหาของเว็บไซต์, คุณสมบัติและความสนใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ แล้วจึงส่งป้ายโฆษณาไปแสดงบนหน้าเว็บไซต์สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอย่างยุติธรรมสร้างรายได้ให้เว็บไซต์ ด้วยการติดป้ายโฆษณาของบัมคิว

สร้างรายได้ให้เว็บไซต์ ด้วยการ
ติดป้ายโฆษณาของบัมคิว

สร้างรายได้ให้เว็บไซต์
ด้วยการ
ติดป้ายโฆษณา
ของบัมคิว


กระจายโฆษณาทั่วทุกเว็บไซต์อย่างยุติธรรม
สามารถกำหนดโซนภายในเว็บไซต์เพื่อประเมินผลได้
จำนวนตำแหน่งในการวางป้ายโฆษณาที่มากกว่า
มีรายงานที่ละเอียดและโปร่งใส
รับรายได้เมื่อครบ 200 บาท จ่ายทุกวันศุกร์
รับรายได้โดยการโอนเข้าบัญชีหรือเช็คเข้าบัญชี
มีเจ้าหน้าที่ค่อยช่วยเหลือให้คำปรึกษา